Info från arbetsgruppen

Hej, nu är vi äntligen igång med vår egen hemsida. Vi kommer uppdatera den kontinuerligt i samband med arbetsgruppens möten för att ni ska veta vad vi jobbar med just nu.

Nästa möte i arbetsgruppen är den 11 april och frågor som bl.a. kommer diskuteras är:

  • Åtgärdslista (gemensam med Tobin och Forstena) för att vi ska bli klara med alla byggrelaterade delar som återstår
  • Rutiner för båtpoolen i sommar
  • Bokningsförfarande för den gemensamma lokalen på plan 12
  • Möbler i den gemensamma lokalen på plan 7
  • Frågor från de boende som har skickats till arbetsgruppen
  • M.m.