Information från arbetsgruppsmöte 2018-04-11

Onsdagen den 11 april träffades arbetsgruppen tillsammans med Forstena för att gå igenom status på de åtgärder som återstår innan Tobin kan lämna över fastigheten till de boende samt övriga ärenden som arbetsgruppen själva eller boende i huset har föreslagit till arbetsgruppen.. Här kommer en kort beskrivning om vad som är på gång just nu:

Nya numrerade låskodsbrickor: Dessa kan spärras individuellt (via Forstena). Portkod till entré dörrarna kommer framöver vara fungerande mellan 07.00-20.00. Övrig tid fungerar endast brickor samt, nyckel samt porttelefon.  Denna åtgärd genomförs för att minimera risken för stöld och skadegörelse på nätterna.

Grind till gården: Ny högre låsbar grind med låsfunktion och kommer kunna öppnas med låsbrickor och nyckel. Detta som ett försök att försvåra stölder av de cyklar som är parkerade på innergården.
Köket vid terrassen på plan 12: Boknings system beställt av BRF, men bokningen sköts tillsvidare manuellt (först till kvarn) av tor.claussen@gmail.com. Bokningsavgift 200,- SEK och kommer faktureras. Möbler och annan inredning installeres av BRF under maj.
Golv plan 0: Golvet ska gjutas, slipas och målas, arbetet genomförs i Tobins regi.
Handtag i korridorer: Samtliga ska bytas ut och genomförs i Tobins regi.
Belysning korridorer och garage: Felsökning (garanti) pågår av Netel och ska åtgärdas inom kort.
Fasad mot ICA: Ska kompletteras och färdigställas. Göres av Tobin i samarbetet med Newsec (ägare av grannfastigheten).
Soprum: Utökad kapacitet för färgat. Kontinuerlig bortköring av grovsopor som slängs fel, till hög kostnad for BRF och dess boende. På grund av att det nattetid slängs grovsopor i soprummet (vilket inte är tillåtet) kommer vi begränsa tillgång till soprummet till 06.00-22.00.
Städrutiner: Nye städrutiner med Städpulsen på plats, inklusive korridorer plan 1 och 0, samt att de ska ändra de dagar de är på plats till måndag/torsdag eller tisdag/fredag.
Båtpool: Regler och avgift för medlemskap i Etagets båtpool finns nu framtagna. Mer information kommer samt att båten beräknas sjösättar i mitten på maj.
Övriga BRF projekt som har diskuterats men bordlagts till stämman är:
  • Väggar och paneler i hissar samt displayer
  • Cykel bur i garage på plan 0
  • Balkonginglasning & markiser
  • Dörrstopp i korridorer (kommer provmonteras nästa vecka)
  • Fler laddstationer i garage för de boendes bilar