Information om grillning

Grillning är en av sommarhalvårets stora fröjder. Genom att agera på ett bra och säkert sätt undviker vi incidenter med risk för brand. Här kommer några enkla regler för allas trevnad och säkerhet.

Allmänna regler
– Ta hänsyn och tänk på att os och rök inte ska blåsa in till dina grannar
– Stockholms Brandförsvar avråder bestämt från kolgrillning i flerfamiljsfastigheter
– På takterrassen är all kolgrillning förbjudet, brandrisken är alltför stor.
– Engångsgrillar är förbjudna, risk för både antändning av underlaget och att en engångsgrill som lämnats för att svalna, blåser iväg och orsakar brandtillbud är alltför stor.

Grillning på egna uteplatser
– Grillning med el eller gasol är tillåtet, det fungerar fint både på balkonger, uteplatser och altaner. Grillen bör ha lock, så man lätt kan kväva eventuell uppflamning.
– Ta hänsyn till dina grannar och undvik att rök och os blåser in till dina grannar.
– Lämna aldrig en grill obevakad, ha gärna en blomspruta/vatten till hands om olja eller fett fattar eld så att ni snabbt kan ta ner eventuell flambildning.

Grillning på takterrass och innergård.
• Vi har investerat i två bra gasolgrillar, en till takterrassen och en till innergården, för att erbjuda alla både säker och bra grillning.
• Läs instruktioner (ligger i grillen) innan ni börjar och lämna grillen som ni vill hitta den när ni börjar grilla.

Vi ser fram emot många sköna och säkra grillstunder i sommar
Styrelsen (Arbetsgruppen) Etaget