Brf Etaget har värme som cirkulerar i systemet på vintern och kyla som cirkulerar på sommaren. Under vintern tillsätter systemet automatiskt varmvatten för att justera inomhustemperaturen i förhållande till utomhustemperaturen. Om det blir kallare ute justeras värmen upp inne, och tvärtom.

På sommaren tillsätter systemet på motsvarande sätt kallvatten för att svara på temperaturökning utomhus.

I varje enskilt badrum finns eldrivna fullvärmesystem i golven. Eldriften bidrar till en komfortvärme i badrummen som gör att det kan bli varmare där jämfört med övriga delar av lägenheten som har vatten-buren värme.

Låssystemet i Brf Etaget är levererat av Alviks lås.

TILL BOSTADEN HÖR 3 st lägenhetsnycklar samt 3 st nyckelbrickor. Lägenhetsnycklarna går enbart till din egen bostad och för att komma åt Brf Etagets gemensamhetsutrymmen samt entré nyttjas nyckelbricka. Om du tappar bort en nyckel eller bricka måste du omgående kontakta styrelsen (styrelsen@etaget.se).

EXTRANYCKLAR OCH BRICKOR kan beställas via Forstena på www.forstena.se, välj Brf Etaget och sedan felanmälan. BOSTADEN ÄR ENDAST tillgänglig för service när du lämnar godkännande. Låscylindern har ett serviceläge vilket gör det möjligt för någon med servicenyckel att ta sig in i lägenheten om du låst dörren i detta serviceläge. När du låser på vanligt sätt går det dock bara att låsa upp med dina unika nycklar. På detta sätt slipper man huvudnycklar och du behöver inte heller lämna ut dina nycklar till okända.

SERVICELÄGE Lås låset och ta ut nyckeln i kl 10. Fastighetsservice kan nu öppna och låsa med fastighetens servicenyckel. Klockan 12 normalläge  

Entréerna är försedda med porttelefon som är ansluten till ditt telefonnummer. Om du vill ändra telefonnummer kontaktar du fastighetsförvaltaren Forstena via www.forstena.se, klicka på Felanmälan och skriv sedan in Brf Etaget.

Om du önskar max-temp inomhus ställer du upp termostaten, då öppnas ventilerna i ditt fördelarskåp som sedan leder ut uppvärmt vatten ut till slingorna. Nu har du (om du har satt högsta temperatur) ventilerna fullt öppna och gör att du får ett större flöde av vatten in i slingorna. Detta vatten har en temperatur som varierar beroende på temperaturen utomhus. Ju högre flöde och temperatur – desto mer energi frigörs = det blir varmare (på sommaren kallare) i din lägenhet.

Termostaterna justerar inte själva gradantalet på vattnet, utan endast den mängd vatten (flödet) som cirkulerar i slingorna i ditt golv. Som tidigare nämnts justeras temperaturen på det vatten som cirkulerar från undercentralen, och är alltså densamma för alla i huset. Värmen blir på så sätt begränsad, detta för att uppfylla de energikrav som bestämts. Golvvärmen finns inte för att golvet ska bli varmt, det är ett alternativ istället för radiatorer (element) vars syfte är att värma upp rumstemperaturen och skapa ett behagligt inomhusklimat för alla boende.

Du kan själv justera temperaturen lite via termostaten. Efter att du har knappat in ditt önskade värde så går värdet ner till det faktiska värde som du har i lägenheten. Inomhustemperaturen som huset projekterats för är 21-22 grader, i vissa fall kan du vid justering av termostaten med hjälp av golvvärmen uppnå 24 grader (dock inte alltid möjligt, beroende på resten av husets värmeförbrukning i relation till utomhustemperaturen och den automatiserade tillförseln av varm/kallvatten beroende på säsong).

Brf Etaget har städning i trapphus, entré och hissar två gånger i veckan. Städningen utförs av en underleverantör till Forstena (vår tekniska förvaltare) Städpulsen AB, varje måndag respektive onsdag. Vid önskemål om städning av andra utrymmen ex källargångar, garage eller cykelrum meddelas styrelsen om detta. Styrelsen kontaktar Forstena som beställer städningen

Det är viktigt att alla medlemmar tar ansvar att hålla soprummet i så bra skick som möjligt. Endast det som finns anvisat (hushållssopor, plast, färgat/ofärgat glas, metall, kartong/wellpapp, tidningar och batterier) är det som får slängas.

Allt annat (möbler, belysningsarmaturer, julgranar, gamla kläder etc.) är de boendes egna ansvar att slänga i närmaste återvinningsstation. Som det är nu lämnas regelbundet större och skrymmande grovsopor i eller utanför soprummet, trots att vi inte har några kärl för detta. Detta medför att sophämtningen inte kan göra sitt jobb, och struntar i att tömma våra sopor när det står skrymmande saker i vägen eller om man helt uppenbart slängt fel sopor i fel kärl.

Det är vi i styrelsen som blir tvungna att forsla bort felaktigt sorterade produkter på vår egen bekostnad. Sophämtning utgör tillsammans med värme och vatten en av föreningens största driftskostnader och det är därför i allas intresse att vi hjälps åt att sköta detta. Varje extra tömning av avfall som inte hör hemma i miljörummet bekostas av bostadsrättsföreningen, dvs medlemmarna. En potentiell följd är att vi behöver höja månadsavgiften till följd av det.

Stockholms stad ansvarar för tömning av hushållsavfall, och källsorteringen tömmer Ragnsells.

De dagar som tömning sker ser ni nedan:

Pappersförpackningar: Varje tisdag & fredag
Plast: Varje onsdag
Tidningar: Varje onsdag
Glas: Ojämna veckor på fredagar
Metall: Ojämna veckor på onsdagar
Batterier: På avrop

Vid miss av tömning eller andra problem i soprummet, vänligen felanmäl detta på www.forstena.se/contact.html

Fastighetsskötsel utförs av Fastighetshjälpen, en underleverantör till Forstena (vår tekniska förvaltare). De gör ronderingar varje vecka, vanligtvis fredagar, för att kolla att alla system funkar som de ska.

Om ni behöver hjälp av en fastighetsskötare är ni välkomna att skicka en felanmälan via www.forstena.se/contact.html så skickar Forstena vidare arbetsordern till Fastighetshjälpen.

Obs! Fastighetsskötaren debiterar dig den tid som han lägger på arbetet. Fastighetsskötaren åtgärdar heller inte garantiärenden om det inte verkligen är akuta sådana.

Om du inte redan har tecknat en hemförsäkring så ska du göra det. Försäkringen ger dig ersättning för bland annat stöld, skadegörelse, brand och översvämning. I en hemförsäkring ingår en ansvarsdel som träder in om du blir vållande till skada. Eftersom bostadsrättsinnehavaren enligt bostadsrättslagen och föreningens stadgar har ett vidare ansvar för sin bostad än en hyresgäst för sin hyreslägenhet, är vissa skadehändelser som en bostadsrättsinnehavare ansvarar för inte ersättningsbara genom normal hemförsäkring och inte heller genom bostadsrättsföreningens fastighetsförsäkring. För att erbjuda bostadsrättsinnehavare ett försäkringsskydd via sådana skadehändelser har försäkringsbolagen tagit fram en tilläggsförsäkring till hemförsäkringen – ett så kallat bostadsrättstillägg.

Tilläggsförsäkringen är en allriskförsäkring som ersätter plötslig och oförutsedd skada på:

– Den egendom bostadsrättsinnehavaren är underhållsskyldig för enligt bostadsrättslagen och föreningens stadgar, exempelvis inredning i kök och badrum, fönster och golv.
– Fast inredning som ägs av bostadsrättsinnehavaren. Kontakta ditt försäkringsbolag för att få fullständig information om gällande regler.

För Brf Etaget har Tobin Properties redan tecknat denna tilläggsförsäkring (s.k. bostadsrättstillägg) för hela fastigheten så du som lägenhetsinnehavare behöver inte teckna något sådant tillägg till din hemförsäkring. Samtliga lägenheter i Brf Etaget har säkerhetsdörr vilket kan vara viktigt för era försäkringsbolag att få information om.

Ytterväggar samt lägenhetsskiljande väggar och bärande innerväggar är i betong med ett djup på 200 mm. I dessa väggar måste du borra, plugga och sedan använda skruv för att få ett hållbart resultat. Du bör vara försiktig med borrning i anslutning till vägguttag, strömbrytare och kopplingsdosor.

Resterande innerväggar är lättväggar av gips med en plywoodskiva bakom. Plåtreglarna har ett cc-avstånd på 450 mm. Vid normal väggmontering räcker det med infästning med skruv eller krok. Vid tyngre montering kan där i mot specialplugg erfordras.

I badrummet bör du vara försiktig vid montering så att tätskiktet inte förstörs. Vi rekommenderar att ingen borrning utförs i våtutrymmen men i de fall det görs krävs att hålen tätas med silikon. Bakom plattorna och målning är det betong alternativt våtrumsskiva och plywood.

Vid el-centralen i lägenheten så får ingen borrning utföras över och under denna central. Bakom vitlackade inspektionsluckor i klädkammare/hall så finns fördelningscentralen till lägenhetens golvvärme.

På den vägg där denna fördelningscentral återfinns får ingen borrning/skruvning utföras med avseende på risken för vattenläckage. Detta gäller från båda sidorna av väggen.

Ownit är leverantör av bredband, TV och telefoni i Brf Etaget. Se bilaga för fullständig information. Klicka nedan: Ownit Bredband TV Telefoni