Brf Etaget har värme som cirkulerar i systemet på vintern och kyla som cirkulerar på sommaren. Under vintern tillsätter systemet automatiskt varmvatten för att justera inomhustemperaturen i förhållande till utomhustemperaturen. Om det blir kallare ute justeras värmen upp inne, och tvärtom.

På sommaren tillsätter systemet på motsvarande sätt kallvatten för att svara på temperaturökning utomhus.

I varje enskilt badrum finns eldrivna fullvärmesystem i golven. Eldriften bidrar till en komfortvärme i badrummen som gör att det kan bli varmare där jämfört med övriga delar av lägenheten som har vatten-buren värme.

Låssystemet i Brf Etaget är levererat av Alviks lås.

TILL BOSTADEN HÖR 3 st lägenhetsnycklar samt 3 st nyckelbrickor. Lägenhetsnycklarna går enbart till din egen bostad och för att komma åt Brf Etagets gemensamhetsutrymmen samt entré nyttjas nyckelbricka. Om du tappar bort en nyckel eller bricka måste du omgående kontakta styrelsen (styrelsen@etaget.se).

EXTRANYCKLAR OCH BRICKOR kan beställas via Forstena på www.forstena.se, välj Brf Etaget och sedan felanmälan. BOSTADEN ÄR ENDAST tillgänglig för service när du lämnar godkännande. Låscylindern har ett serviceläge vilket gör det möjligt för någon med servicenyckel att ta sig in i lägenheten om du låst dörren i detta serviceläge. När du låser på vanligt sätt går det dock bara att låsa upp med dina unika nycklar. På detta sätt slipper man huvudnycklar och du behöver inte heller lämna ut dina nycklar till okända.

SERVICELÄGE Lås låset och ta ut nyckeln i kl 10. Fastighetsservice kan nu öppna och låsa med fastighetens servicenyckel. Klockan 12 normalläge  

Entréerna är försedda med porttelefon som är ansluten till ditt telefonnummer. Om du vill ändra telefonnummer kontaktar du fastighetsförvaltaren Forstena via www.forstena.se, klicka på Felanmälan och skriv sedan in Brf Etaget.

Om du önskar max-temp inomhus ställer du upp termostaten, då öppnas ventilerna i ditt fördelarskåp som sedan leder ut uppvärmt vatten ut till slingorna. Nu har du (om du har satt högsta temperatur) ventilerna fullt öppna och gör att du får ett större flöde av vatten in i slingorna. Detta vatten har en temperatur som varierar beroende på temperaturen utomhus. Ju högre flöde och temperatur – desto mer energi frigörs = det blir varmare (på sommaren kallare) i din lägenhet.

Termostaterna justerar inte själva gradantalet på vattnet, utan endast den mängd vatten (flödet) som cirkulerar i slingorna i ditt golv. Som tidigare nämnts justeras temperaturen på det vatten som cirkulerar från undercentralen, och är alltså densamma för alla i huset. Värmen blir på så sätt begränsad, detta för att uppfylla de energikrav som bestämts. Golvvärmen finns inte för att golvet ska bli varmt, det är ett alternativ istället för radiatorer (element) vars syfte är att värma upp rumstemperaturen och skapa ett behagligt inomhusklimat för alla boende.

Du kan själv justera temperaturen lite via termostaten. Efter att du har knappat in ditt önskade värde så går värdet ner till det faktiska värde som du har i lägenheten. Inomhustemperaturen som huset projekterats för är 21-22 grader, i vissa fall kan du vid justering av termostaten med hjälp av golvvärmen uppnå 24 grader (dock inte alltid möjligt, beroende på resten av husets värmeförbrukning i relation till utomhustemperaturen och den automatiserade tillförseln av varm/kallvatten beroende på säsong).

Brf Etaget har städning i trapphus, entré och hissar två gånger i veckan. Städningen utförs av en underleverantör till Forstena (vår tekniska förvaltare) Städpulsen AB, varje måndag respektive onsdag. Vid önskemål om städning av andra utrymmen ex källargångar, garage eller cykelrum meddelas styrelsen om detta. Styrelsen kontaktar Forstena som beställer städningen

Fastighetsskötsel utförs av Fastighetshjälpen, en underleverantör till Forstena (vår tekniska förvaltare). De gör ronderingar varje vecka, vanligtvis fredagar, för att kolla att alla system funkar som de ska.

Om ni behöver hjälp av en fastighetsskötare är ni välkomna att skicka en felanmälan via www.forstena.se/contact.html så skickar Forstena vidare arbetsordern till Fastighetshjälpen.

Obs! Fastighetsskötaren debiterar dig den tid som han lägger på arbetet. Fastighetsskötaren åtgärdar heller inte garantiärenden om det inte verkligen är akuta sådana.

Om du inte redan har tecknat en hemförsäkring så ska du göra det. Försäkringen ger dig ersättning för bland annat stöld, skadegörelse, brand och översvämning. I en hemförsäkring ingår en ansvarsdel som träder in om du blir vållande till skada. Eftersom bostadsrättsinnehavaren enligt bostadsrättslagen och föreningens stadgar har ett vidare ansvar för sin bostad än en hyresgäst för sin hyreslägenhet, är vissa skadehändelser som en bostadsrättsinnehavare ansvarar för inte ersättningsbara genom normal hemförsäkring och inte heller genom bostadsrättsföreningens fastighetsförsäkring. För att erbjuda bostadsrättsinnehavare ett försäkringsskydd via sådana skadehändelser har försäkringsbolagen tagit fram en tilläggsförsäkring till hemförsäkringen – ett så kallat bostadsrättstillägg.

Tilläggsförsäkringen är en allriskförsäkring som ersätter plötslig och oförutsedd skada på:

– Den egendom bostadsrättsinnehavaren är underhållsskyldig för enligt bostadsrättslagen och föreningens stadgar, exempelvis inredning i kök och badrum, fönster och golv.
– Fast inredning som ägs av bostadsrättsinnehavaren. Kontakta ditt försäkringsbolag för att få fullständig information om gällande regler.

För Brf Etaget har Tobin Properties redan tecknat denna tilläggsförsäkring (s.k. bostadsrättstillägg) för hela fastigheten så du som lägenhetsinnehavare behöver inte teckna något sådant tillägg till din hemförsäkring. Samtliga lägenheter i Brf Etaget har säkerhetsdörr vilket kan vara viktigt för era försäkringsbolag att få information om.

Ytterväggar samt lägenhetsskiljande väggar och bärande innerväggar är i betong med ett djup på 200 mm. I dessa väggar måste du borra, plugga och sedan använda skruv för att få ett hållbart resultat. Du bör vara försiktig med borrning i anslutning till vägguttag, strömbrytare och kopplingsdosor.

Resterande innerväggar är lättväggar av gips med en plywoodskiva bakom. Plåtreglarna har ett cc-avstånd på 450 mm. Vid normal väggmontering räcker det med infästning med skruv eller krok. Vid tyngre montering kan där i mot specialplugg erfordras.

I badrummet bör du vara försiktig vid montering så att tätskiktet inte förstörs. Vi rekommenderar att ingen borrning utförs i våtutrymmen men i de fall det görs krävs att hålen tätas med silikon. Bakom plattorna och målning är det betong alternativt våtrumsskiva och plywood.

Vid el-centralen i lägenheten så får ingen borrning utföras över och under denna central. Bakom vitlackade inspektionsluckor i klädkammare/hall så finns fördelningscentralen till lägenhetens golvvärme.

På den vägg där denna fördelningscentral återfinns får ingen borrning/skruvning utföras med avseende på risken för vattenläckage. Detta gäller från båda sidorna av väggen.

Ownit är leverantör av bredband, TV och telefoni i Brf Etaget. Se bilaga för fullständig information. Klicka nedan: Ownit Bredband TV Telefoni

Vår förening har ett markisprogram som levereras av Inex Design. För de som önskar markiser ska någon av de som nämns nedan väljas för att få ett enhetligt utseende på vår fastighet. Varje enskild medlem står för finansiering och tecknar avtal med leverantören.

Leverantör: Inex Design  (www.inexdesign.se)
Kontakt: Mikael Eriksson
Telefon: 08-410 462 22
E-post: mikael@inexdesign.se

Individuell måttagning per lägenhet ingår. Montering (ca 1 000 per markis/fönster) tillkommer.

Vertikalmarkis:

Screen (Dubbelfönster): Ca 5 000 – 10.000:- /st
Screen (Enkelfönster) Ca 4 500 – 9 500:- /st
Motordrift och fjärrkontroll (4 kanaler) inngår.

Fjärrkontroll (16 kanaler) + Ca 500:-.

Metallic-kulör mässing/guld: interpon akzonobel gold F1.A Jaisalmer D2525 YW273F
Matallic-kulör brun oxid: interpon akzonobel F1.D Platine YW284F

Väv: Blendex Screen BLX – U 525 0311

Terrassmarkis över terrasserna

(Rekommenderas inkapslade modeller, utsätts för mer väta)
Nova Classic halvkassett, bredd: 8 m, utfall 3 m.
Pris med vev: Ca 53 000:-

Nova Classic halvkassett, bredd: 6 m, utfall 3 m.
Pris med vev: Ca 38 000:-

Motordrift med fjärrkontroll: +ca 6 000:- per markis.

Väv: Sandatex 407 – 52

Metallic-kulör: Svart.

Observera att elinstallation ej ingår då certifierad elektriker krävs. Inexdesign samarbetar med E. Lundgrens El.