Styrelsens uppgift i BRF Etaget är att:

  • Kalla medlemmarna till föreningsstämman
  • Företräda föreningen
  • Ansvara för den löpande verksamheten i föreningen
  • Ansvara för att årsredovisningar upprättas
  • Rätta sig efter stadgarna och föreningsstämmans beslut
  • Anmäler ändringar i föreningen till Bolagsverket
  • Bevilja uthyrning i andrahand

Om du är intresserad av att komma i kontakt med styrelsen för Brf Etaget så är du välkommen att skicka ett mail till styrelsen@etaget.se
Styrelsens medlemmar är:

Peder Sjölander peder.sjolander@live.se                                  
Lisa Lindholm lisa.lindholm01@gmail.com                                
Tor Claussen tor.claussen@gmail.com                                         
Jan Holmgren januholmgren@gmail.com