23 juni håller vi digital årsstämma i Brf Etaget

Bostadsrättsföreningen Etaget håller digital årsstämma tisdagen den 23 juni 2020 kl 18.00. Om du är medlem i föreningen ska du ha fått ett mail från oss där all information du behöver finns. Skulle du inte ha fått mailet ber vi dig höra av dig till oss så snart som möjligt.

Genom lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor har tillfälliga regler införts. Det innebär att styrelsen på grund av covid-19 beslutat att hålla en digital stämma i kombination med poströstning för de som inte kan närvara digitalt. Precis som tidigare finns möjlighet att också delta genom ombud.

Inför stämman

Bifogat mailet du fått finner du årsredovisning för Brf Etaget och Paradis parkering AB. Du hittar även presentationen vi kommer visa på stämman samt blankett för poströstning och blankett för fullmakt för ombud. Vill ni använda er av denna möjlighet ska ifyllda blanketter kommit styrelsen tillhanda senast 5 dagar före stämman, torsdagen den 18 juni 2020.

Senast den 18 juni 2020 ska ni även ha anmält ert deltagande till styrelsen@etaget.se för att vi ska kunna skicka ut möteslänk till de anmälda samt ta fram röstlängd. Anmäl dig genom att skicka ett mail till styrelsen, benmän mailet ”Anmälan till stämma” och ange:
Hus, lägenhetsnummer och namn på deltagare.