Styrelsens uppgift i BRF Etaget är att:

  • Företräda föreningen
  • Ansvara för den löpande verksamheten i föreningen
  • Ansvara för att årsredovisningar upprättas
  • Följa stadgarna och föreningsstämmans beslut
  • Anmäla ändringar i föreningen till Bolagsverket
  • Kalla medlemmarna till föreningsstämman
  • Fatta beslut om uthyrning i andrahand

Om du är intresserad av att komma i kontakt med styrelsen för Brf Etaget så är du välkommen att höra av dig till styrelsen@etaget.se

Styrelsens medlemmar är
certifierade av SBC och
StyrelseAkademien
för styrelsearbete i
bostadsrättsföreningar.

 

Vi som sitter i styrelsen är:

Tor Clausen
tor@etaget.se
Jan Holmgren
jan@etaget.se
Fredrik Svensson
fredrik@etaget.se
Jaqueline Bajo Lundberg
jaqueline@etaget.se
Pernilla Linström
pernilla@etaget.se