Det är viktigt att alla medlemmar tar ansvar att hålla soprummet i så bra skick som möjligt. Om det är fullt i våra kärl ber vi dig använda stadens allmänna återvinningsstationer (tex vid Stadshagens T-bana), alternativt återkomma när tömning av våra kärl skett.

Endast det som finns anvisat får slängas i soprummet, dvs:

  • Batterier – små batterier (ej bilbatterier eller liknande)
  • Färgat/ofärgat glas
  • Hushållssopor – i knutna avfallspåsar
  • Matavfall – i brun papperspåse
  • Metallförpackningar – förpackningar av metall (ej stekpannor, ljusstakar osv.)
  • Pappersförpackningar – förpackningar av papper, kartong och wellpapp
  • Plastförpackningar – förpackningar av plast (ej andra plastprodukter)
  • Tidningar – endast tidningar (papperspåsar sorteras som pappersförpackning)
  • Småelektronik – elektronikprodukter av mindre storlek (ej lampor eller batterier)

Allt annat (grovsopor, möbler, belysningsarmaturer, julgranar, gamla kläder, elavfall, färg, trä etc.) är de boendes egna ansvar att slänga i närmaste återvinningsstation.

Sophämtningen försvåras eller hindras om större och skrymmande grovsopor lämnas i eller utanför soprummet samt när avfall är uppenbart felsorterat.

För att underlätta för oss alla önskar vi att alla tar sitt ansvar för att slippa mer arbete och kostnader än nödvändigt

Sophämtning utgör tillsammans med värme och vatten en av föreningens största driftskostnader och det är därför i allas intresse att vi hjälps åt att sköta detta. Varje extra tömning av avfall som inte hör hemma i miljörummet bekostas av bostadsrättsföreningen, dvs medlemmarna. En potentiell följd är att vi behöver höja månadsavgiften till följd av det.

Sophämtning

Stockholms stad ansvarar för tömning av hushållsavfall, och källsorteringen tömmer Ragnsells.

De dagar som tömning sker ser ni nedan:

Batterier: På avrop
Glas
: Varje vecka på torsdagar
Hushållssopor
: Varje måndag, onsdag & fredag
Matavfall
: Varje måndag, onsdag & fredag
Metall
: Ojämna veckor på onsdagar
Pappersförpackningar
: Varje måndag, onsdag & fredag
Plast: Varje onsdag
Tidningar: Varje onsdag
Småelektronik: På avrop

Vid miss av tömning eller andra problem i soprummet, vänligen felanmäl detta till Forstena här>>