Teknisk förvaltning

Forstena Energi & Kontroll AB

Teknisk förvaltare: Anton Hasselgren

Mail: anton.hasselgren@forstena.se
Telefon: 070-984 96 26

www.forstena.se


Ekonomisk förvaltning

Fastighetsägarna Service

Vid frågor rörande månadsavier för såväl lägenhet som p-plats i garaget vänligen kontakta Fastighetsägarnas kundservice som är ekonomisk förvaltare åt Brf Etaget.

För snabbast hjälp uppge alltid vad ärendet gäller, ert fyrsiffriga lägenhetsnummer samt om ni bor på Nordenflychtsvägen 62 eller 64.

Mail: kundservice@fastighetsagarna.se
Telefon: 08-617 76 00 (Telefontid mån-tors: 09:00 – 17:00, fre 09:00 – 16:00)