Är du/ni intresserade av en plats ber vi dig vänligen ställa dig i kö genom att maila till: kundservice@fastighetsagarna.se. Skriv “Kö till garageplats” i mailets ämnesrad.

Etaget har ett eget garage som du når med hiss direkt från ditt våningsplan. Garaget i huset att rymmer 59 st parkeringsplatser samt ytterligare 3 st småbilsplatser (lämpliga för smartcar eller liknande). Utöver det finns 4 handikapplatser, 6 MC-platser samt 2 platser allokerade för bilpool.


Kostnad för parkeringsplatser 2023:

Vanlig plats: 2081 SEK/mån
Småbilsplats: 1332 SEK/mån
MC-plats: 832 SEK/mån

Alla priser är inklusive moms och intäkterna för garaget går till vår bostadsrättsförening.


För dem med garageplats har ett särskilt avtal tecknats. Av avtalet framgår reglerna för användningen av platsen. Platsen är till för bilen och eventuellt en cykel (om den får plats inom rutan). Behöver man plats för MC ska den hyras separat.

OBS! Om du så småningom väljer att sälja din lägenhet så går dess eventuella parkeringsplats tillbaka till garagebolaget i Brf:en och tilldelas den som står först i kön. Parkeringsplatsen hänger alltså inte ihop med lägenheten utan den nya köparen måste ställa sig i den upprättade kön och ansöka om en parkeringsplats. Parkeringsplatser får heller inte hyras ut i andrahand. Du måste säga upp avtalet för din parkeringsplats i tid för att undvika onödiga kostnader efter att du flyttat ut.