Teknisk förvaltning – felanmälan och jour

Felanmälan görs hos Forstena Energi & Kontroll AB

Felanmälan: www.forstena.se

 1. Klicka på felanmälan uppe i högra hörnet
 2. Fyll i föreningens namn (Etaget)
 3. Välj adress i rullistan och fyll i uppgifter
 4. Ange ärende

Telefon: 08-6028400 (vardagar 08:00 – 09:00. Övrig tid telefonsvarare)


Jour

Jouren skall endast användas för att hantera speciellt svåra situationer som kan uppstå på och utanför vanlig arbetstid. Att använda jourtjänster är betydligt dyrare än att använda sig av hantverkare på arbetstid så därför bör vi vara återhållsam med hur vi använder jouren. Det sagt så ska man inte vara rädd för att använda jouren när felet är akut.

Telefon: 08-18 70 00 (vardagar 16:00 – 08:00 samt helger och röda dagar)


När anses ett fel vara akut?

Generellt kan man säga att ett fel är akut när det finns risk för personskada eller om situationen förvärras ju längre man väntar. Här är ett par exempel när ett problem är akut och som ska rapporteras till vår jour snarast möjligt.

 • Vatten – Utströmmande vatten från t.ex. en brusten vattenledning.
 • Avlopp – Totalt stopp, d.v.s. ingen genomrinning eller risk för personskada (t.ex. halkrisk) eller skada på fastigheten.
 • El – Brott på ledning eller helt strömlös lägenhet (ej p.g.a. av nätavbrott) och/eller risk för personskada eller skada på fastigheten föreligger.
 • Glas – Krossad glasruta med risk för personskada eller inbrott föreligger.
 • Skadegörelse – Skada på fast egendom där risk för personskada eller inbrottsrisk föreligger.
 • Ventilation – Helt avsaknad ventilation över 30 minuter (systemet stannar då och då i ca 15 minuter av underhålltekniska skäl vilket är helt normalt).
 • Entré och garageport – Dörr eller port som står helt öppen eller inte stänger alls kvälls-/nattetid, risk för obehöriga i byggnaden.

Här är ett par exempel när ett problem inte är akut och inte ska anmälas till jour.

 • Vatten – Inget varmvatten, droppande kran, fuktinträngningar i lägenheter/trapphus.
 • Avlopp – Vatten rinner långsamt, men ej stopp
 • El – Trasig säkring/eluttag
 • Glas – Sprucken glasruta
 • Värme – Ingen värme i element
 • Störning – Festligheter hos granne
 • Dörrar – Dörrar till gemensamma utrymmen inomhus som inte stänger som de ska.

Jouranmälan

Om du läst ovan och anser att felet är av akut karaktär ska du kontakta jour. Vid arbeten i bostäder som utförs av jour står medlemmar själva för dessa kostnader. Medlemmar kan själva välja att använda annan entreprenör.

KONE kundcenter

Felanmälan kan göras dygnet runt via telefon. Det går även bra att maila felanmälan till kundcenter@kone.com vid fall som inte är brådskande.

Telefon: 0771-50 00 00 (dygnet runt)
Mail: kundcenter@kone.com (vid fall som inte är brådskande)