Byggnaden

Brf Etaget består av 103 lägenheter i storlekarna 1-6 rum och ligger på Nordentlychtsvägen 62 och 64 på Kungsholmen i Stockholm. Fastigheten består av en huskropp med två trapphus. Antalet våningsplan är 13 i port 62 och 11 i port 64. Föreningen äger marken.

Föreningen har garage, gemensam takterrass med grill och rinnande vatten samt rymliga ytor för odling, lek och fest. På takterrassen finns även en lokal med kök och bord med sittplatser. Föreningen har även en innergård med grill, lekplats och cykelförvaring. I huset finns en övernattningslägenhet, Hotell Etaget, som han bokas av medlemmar för sina gäster. I entréplanet finns fyra kommersiella lokaler som föreningen hyr ut.

Läs mer om föreningens gemensamma utrymmen och villkor här>>

Lägenheterna i Brf Etaget såldes med strykande åtgång hösten 2014 under projektnamnet ”Etaget”. Huset stod klart under 2017 och präglas av närheten till både vatten, grönska och tunnelbana.

Byggherre: Tobin Properties
Arkitekt: Kjellander+Sjöberg
Inredningsarkitekter: Koncept Stockholm
Landskapsarkitekt: Urbio

Energideklaration
Brf Etaget uppnår energiklass B på en 7-gradig skala från A-G där A är bäst. Byggnadens primärenergital är 53kWh/kvm och år är 38% lägre än Boverkets krav vid uppförande av nya byggnader. Specifik energianvändning (tidigare energiprestanda) uppgår till 33 kWh/kvm och år.

Uppvärmning
Husets uppvärmning sker primärt med markvärmepump där värmen tillförs lägenheterna med golvvärme som ingår i månadsavgiften.

Ventilation
FTX-ventilation (från- och tilluftsventilation med värmeväxling)

Balkonger och inglasning
De flesta lägenheter har balkong, terrass eller uteplats. Bygglov finns för inglasning, med vissa undantag.

Föreningen

Föreningens juridiska namn
Bostadsrättsföreningen Etaget

Hemsida
https://etaget.se

Kontakt
Vänligen använd i första hand e-post: styrelsen@etaget.se.

Organisationsform
Ekonomisk Förening. Föreningen är klassad som äkta.

Organisationsnummer
769619-1621

Fastighetsbeteckning
Paradiset 30

Ekonomi

Underhållsarbeten
Huset stod klart 2017 och föreningen har inga större underhållsarbeten planerade i närtid.

Bostadsrättsförsäkring
Bostadsrättshavare i föreningen behöver teckna ett tillägg till sin hemförsäkring, ett s.k. bostadsrättstillägg, då detta inte ingår i avgiften.

Månadsavgiften
I månadsavgiften ingår värme, fastighetsel för allmänna utrymmen, sophantering och fastighetsskötsel.

Vatten, el (gemensamt abonnemang) och digitala tjänster (TV och bredband) tillkommer som obligatoriska tillägg som specificeras separat på avgiftsavin.

Årsredovisning
Årsredovisning finns för nedladdning under dokument.

Medlemskap och överlåtelse

Ansökan om ut- och inträde

För att hämta mäklarbild, registrera en överlåtelse eller ansöka om medlemskap,
gå till www.ny-medlem.se. Där hanterar vår bostadsrättsförening alla överlåtelser.

Vid eventuella frågor kontakta föreningens ekonomiska förvaltare per mail: kundservice@fastighetsagarna.se

Beslut om medlemsskap
Tas vid styrelsemöte som vanligtvis sker en gång per månad.

Inför visning

Våra entrédörrar får inte ställas upp med hjälp av dörrstopp, tejp, cykellås eller annan mekanisk lösning. Vi har en tillfällig portkod avsedd för mäklare som ska användas vid visningar och håller dörren olåst i 2 timmer. Kontakta styrelsen inför försäljning för uppgift om vilken kod som gäller.

Vänligen observera

Brf Etaget reserverar sig för eventuella felaktigheter i informationen ovan. Om du som mäklare, säljare eller köpare lägger stor vikt vid särskilda detaljer är det ditt eget ansvar att få informationen verifierad av respektive part.