Föreningsstämma 18 juni kl 18.15

Måndagen den 18 juni är det ordinarie föreningsstämma i Brf Etaget, org.nr: 769619-1621 kl. 18.15 på Tastory, Lindhagensgatan 126.

Dagordningen

 1. Stämmans öppnande
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Val av stämmoordförande
 4. Anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare
 5. Godkännande av dagordningen
 6. Val av justeringsmän tillika rösträknare
 7. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 9. Föredragning av revisorns berättelsen
 10. Beslut om fastställande av balans- och resultaträkning
 11. Beslut om resultatdisposition
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår
 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 15. Val av revisorer och revisorssuppleant
 16. Val av valberedning
 17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende
 18. Avslutande

Välkomna

Köket på plan 12

Dagar som är bokade:
8 juni, 9 juni, 13 juni, 16 juni, 17 juni, 23 juni, 29 juni, 14 juli, 28 juli och 18 augusti

Bokningsreglerna är:

 • Det går inte att boka terrassen, endast köket.
 • Köket kan inte bokas på midsommarafton och nyårsafton
 • En lördag/söndag kan bokas i taget
 • Kök och terrass ska städas efter användning och soporna ska tas bort
 • För att de boende i närheten ska få lugn och ro ska det vara tyst efter 23.00

Se mer information och bokningsrutiner under rubriken: Gemensamma utrymmen

Information om grillning

Grillning är en av sommarhalvårets stora fröjder. Genom att agera på ett bra och säkert sätt undviker vi incidenter med risk för brand. Här kommer några enkla regler för allas trevnad och säkerhet.

Allmänna regler
– Ta hänsyn och tänk på att os och rök inte ska blåsa in till dina grannar
– Stockholms Brandförsvar avråder bestämt från kolgrillning i flerfamiljsfastigheter
– På takterrassen är all kolgrillning förbjudet, brandrisken är alltför stor.
– Engångsgrillar är förbjudna, risk för både antändning av underlaget och att en engångsgrill som lämnats för att svalna, blåser iväg och orsakar brandtillbud är alltför stor.

Grillning på egna uteplatser
– Grillning med el eller gasol är tillåtet, det fungerar fint både på balkonger, uteplatser och altaner. Grillen bör ha lock, så man lätt kan kväva eventuell uppflamning.
– Ta hänsyn till dina grannar och undvik att rök och os blåser in till dina grannar.
– Lämna aldrig en grill obevakad, ha gärna en blomspruta/vatten till hands om olja eller fett fattar eld så att ni snabbt kan ta ner eventuell flambildning.

Grillning på takterrass och innergård.
• Vi ha investerat i två bra gasolgrillar, en till takterrassen och en till innergården, för att erbjuda alla både säker och bra grillning.
• Läs instruktioner (ligger i grillen) innan ni börjar och lämna grillen som ni vill hitta den när ni börjar grilla.

Vi ser fram emot många sköna och säkra grillstunder i sommar
Styrelsen (Arbetsgruppen) Etaget

Information i sista laget

Vi fick nu ikväll besked om att Carl Hansson Rör kommer imorgon onsdag 23 maj för att se över värme & kyl batterier som sitter i ventilationsaggregaten. De ska se om det finns ett installationsfel i dessa och försöka åtgärda det eventuella felet imorgon.

Vi kommer därför behöva stänga av ventilationen imorgon under större delen av dagen men räknar att det ska vara igång till arbetsdagens slut.

Hälsningar Forstena via arbetsgruppen

Ny grind på innergård

Nu är vår nya högre grind installerad på innergården som ett skydd mot de tråkiga cykelstölder vi har haft. Grinden går endast att låsa upp med bricka som sitter på höger sida innan grinden vid fasadhörnet.

Nu är båten i sjön

Nu är båten i sjön och bokningsbar för er som skickat in ifyllt avtal och kopia på inbetald deposition, 5 000kr.

Anledningen till depositionen är att båten fick en hel del skador förra säsongen, som inte rapporterades in och de som hyrde tog inte ansvar för de skador man orsakat.

Båten är nu polerad, städad och servad samt förra årets skador är nu åtgärdade och detta betalades av föreningen. Därför är det extra viktigt att ta en titt runt och i båten innan ni kör iväg för att se om allt ser bra ut. Om ni får en skada så tar ni en bild och rapporterar till Jan Holmgren, januholmgren@gmail.com.

Nu hoppas vi på en riktigt lång, solig och fin båtsommar.

Information från arbetsgruppsmöte 2018-04-11

Onsdagen den 11 april träffades arbetsgruppen tillsammans med Forstena för att gå igenom status på de åtgärder som återstår innan Tobin kan lämna över fastigheten till de boende samt övriga ärenden som arbetsgruppen själva eller boende i huset har föreslagit till arbetsgruppen.. Här kommer en kort beskrivning om vad som är på gång just nu:

Nya numrerade låskodsbrickor: Dessa kan spärras individuellt (via Forstena). Portkod till entré dörrarna kommer framöver vara fungerande mellan 07.00-20.00. Övrig tid fungerar endast brickor samt, nyckel samt porttelefon.  Denna åtgärd genomförs för att minimera risken för stöld och skadegörelse på nätterna.

Grind till gården: Ny högre låsbar grind med låsfunktion och kommer kunna öppnas med låsbrickor och nyckel. Detta som ett försök att försvåra stölder av de cyklar som är parkerade på innergården.
Köket vid terrassen på plan 12: Boknings system beställt av BRF, men bokningen sköts tillsvidare manuellt (först till kvarn) av tor.claussen@gmail.com. Bokningsavgift 200,- SEK och kommer faktureras. Möbler och annan inredning installeres av BRF under maj.
Golv plan 0: Golvet ska gjutas, slipas och målas, arbetet genomförs i Tobins regi.
Handtag i korridorer: Samtliga ska bytas ut och genomförs i Tobins regi.
Belysning korridorer och garage: Felsökning (garanti) pågår av Netel och ska åtgärdas inom kort.
Fasad mot ICA: Ska kompletteras och färdigställas. Göres av Tobin i samarbetet med Newsec (ägare av grannfastigheten).
Soprum: Utökad kapacitet för färgat. Kontinuerlig bortköring av grovsopor som slängs fel, till hög kostnad for BRF och dess boende. På grund av att det nattetid slängs grovsopor i soprummet (vilket inte är tillåtet) kommer vi begränsa tillgång till soprummet till 06.00-22.00.
Städrutiner: Nye städrutiner med Städpulsen på plats, inklusive korridorer plan 1 och 0, samt att de ska ändra de dagar de är på plats till måndag/torsdag eller tisdag/fredag.
Båtpool: Regler och avgift för medlemskap i Etagets båtpool finns nu framtagna. Mer information kommer samt att båten beräknas sjösättar i mitten på maj.
Övriga BRF projekt som har diskuterats men bordlagts till stämman är:
 • Väggar och paneler i hissar samt displayer
 • Cykel bur i garage på plan 0
 • Balkonginglasning & markiser
 • Dörrstopp i korridorer (kommer provmonteras nästa vecka)
 • Fler laddstationer i garage för de boendes bilar

Info från arbetsgruppen

Hej, nu är vi äntligen igång med vår egen hemsida. Vi kommer uppdatera den kontinuerligt i samband med arbetsgruppens möten för att ni ska veta vad vi jobbar med just nu.

Nästa möte i arbetsgruppen är den 11 april och frågor som bl.a. kommer diskuteras är:

 • Åtgärdslista (gemensam med Tobin och Forstena) för att vi ska bli klara med alla byggrelaterade delar som återstår
 • Rutiner för båtpoolen i sommar
 • Bokningsförfarande för den gemensamma lokalen på plan 12
 • Möbler i den gemensamma lokalen på plan 7
 • Frågor från de boende som har skickats till arbetsgruppen
 • M.m.

Välkommen till BRF Etagets hemsida

Varmt välkommen till BRF Etagets hemsida! Här finns den viktigaste informationen om huset samlad för att underlätta för er som bor här.