Teknisk förvaltning – felanmälan och jour

Felanmälan görs hos Forstena Energi & Kontroll AB på www.forstena.se
Klicka på felanmälan uppe i högra hörnet, fyll i föreningsnamnet utan Brf innan (Etaget). Välj adress i rullistan och fyll i uppgifter samt ange ärende.

Telefon vardagar 08.00-09.00, 08-645 15 35. Övrig tid telefonsvarare.

Jour

Vardagar 16.00 – 08.00 samt helger och röda dagar. Telefon 08-18 70 00.

Jouren skall endast användas för att hantera speciellt svåra situationer som kan uppstå på och utanför vanlig arbetstid. Att använda jourtjänster är betydligt dyrare än att använda sig av hantverkare på arbetstid så därför bör vi vara återhållsam med hur vi använder jouren. Det sagt så ska man inte vara rädd för att använda jouren när felet är akut.

När anses ett fel vara akut?

Generellt kan man säga att ett fel är akut när det finns risk för personskada eller om
situationen förvärras ju längre man väntar. Här är ett par exempel när ett problem är akut och som ska rapporteras till vår jour snarast möjligt.

 • Vatten Utströmmande vatten från t.ex. en brusten vattenledning
 • Avlopp Totalt stopp, d.v.s. ingen genomrinning eller risk för personskada (t.ex.
  halkrisk) eller skada på fastigheten.
 • El Brott på ledning eller helt strömlös lägenhet (ej p.g.a. av nätavbrott) och/eller risk för
  personskada eller skada på fastigheten föreligger.
 • Glas Krossad glasruta med risk för personskada eller inbrott föreligger
 • Skadegörelse Skada på fast egendom där risk för personskada eller inbrottsrisk
  föreligger.

Här är ett par exempel när ett problem inte är akut och inte ska anmälas till jour.

 • Vatten Inget varmvatten, droppande kran, fuktinträngningar i lägenheter/trapphus.
 • Avlopp Vatten rinner långsamt, men ej stopp
 • El Trasig säkring/eluttag
 • Glas Sprucken glasruta
 • Värme Ingen värme i element
 • Störning Festligheter hos granne

Jouranmälan

Om du läst ovan och anser att felet är av akut karaktär ska du kontakta jour.
Vid arbeten i bostäder som utförs av jour står medlemmar själva för dessa kostnader. Medlemmar kan själva välja att använda annan entreprenör.

KONES:s kundcenter
0771-50 00 00
Felanmälan kan göras dygnet runt och under kontorstid (måndag-fredag 8.00-16.00 går det även bra att maila felanmälan till kundcenter@kone.com