Forstena Energi & Kontroll AB
Teknisk förvaltare: Anton Hasselgren
070-984 96 26
e-post: Anton.hasselgren@forstena.se

www.forstena.se

 

Vid frågor rörande månadsavier. för såväl lägenhet som p-plats i garaget.
Vänligen kontakta Fastighetsägarnas kundservice som är ekonomisk förvaltare åt Brf Etaget. För snabbast hjälp uppge alltid vad ärendet gäller, ert fyrsiffriga lägenhetsnummer samt om ni bor på Nordenflychtsvägen 62 eller 64.
Mail: kundservice@fastighetsagarna.se

Telefon: 08-617 76 00 (Telefontid mån-tors: 09:00 – 17:00, fre 09:00 – 16:00)