I dagsläget finns det lediga platser i Brf Etagets garage. Är du/ni intresserade av en plats? Vänligen maila styrelsen på ekonomi@tobinproperties.se

Etaget har ett eget garage som du når med hiss direkt från ditt våningsplan. Garaget i huset att rymmer 59 st parkeringsplatser samt ytterligare 3 st småbilsplatser (lämpliga för smartcar eller liknande). Utöver det finns 4 handikapplatser, 6 MC-platser samt 2 platser allokerade för bilpool. Kostnaden för en parkeringsplats är 2000 kr/mån resp 1280 kr/mån för småbil och 800 kr/mån för MC. Alla priser är inklusive moms och intäkterna för garaget går till er bostadsrättsförening.

För dem med garageplats har ett särskilt avtal tecknats. Av avtalet framgår reglerna för användningen av platsen. Platsen är till för bilen och inget annat får förvaras där.

OBS. Om du så småningom väljer att sälja din lägenhet så går dess eventuella parkeringsplats tillbaka till garagebolaget i brf:en och tilldelas den som står först i kön. Parkeringsplatsen hänger alltså inte ihop med lägenheten utan den nya köparen måste ställa sig i den upprättade kön och ansöka om en parkeringsplats. Parkeringsplatser får heller inte hyras ut i andrahand.