Det är viktigt att alla medlemmar tar ansvar att hålla soprummet i så bra skick som möjligt.

Endast det som finns anvisat får slängas i soprummet, dvs:

  • Hushållssopor – i knutna avfallspåsar
  • Plastförpackningar – förpackningar av plast (ej andra plastprodukter)
  • Färgat/ofärgat glas
  • Metallförpackningar – förpackningar av metall (ej stekpannor, ljusstakar osv.)
  • Pappersförpackningar – förpackningar av papper, kartong och wellpapp
  • Tidningar

Allt annat (grovsopor, möbler, belysningsarmaturer, julgranar, gamla kläder, elavfall, färg, trä etc.) är de boendes egna ansvar att slänga i närmaste återvinningsstation.

Sophämtningen försvåras eller hindras om större och skrymmande grovsopor lämnas i eller utanför soprummet samt när avfall är uppenbart felsorterat.

För att underlätta för oss alla önskar vi att alla tar sitt ansvar för att slippa mer arbete och kostnader än nödvändigt

Sophämtning utgör tillsammans med värme och vatten en av föreningens största driftskostnader och det är därför i allas intresse att vi hjälps åt att sköta detta. Varje extra tömning av avfall som inte hör hemma i miljörummet bekostas av bostadsrättsföreningen, dvs medlemmarna. En potentiell följd är att vi behöver höja månadsavgiften till följd av det.

Sophämtning

Stockholms stad ansvarar för tömning av hushållsavfall, och källsorteringen tömmer Ragnsells.

De dagar som tömning sker ser ni nedan:

Pappersförpackningar: Varje tisdag & fredag
Plast: Varje onsdag
Tidningar: Varje onsdag
Glas: Ojämna veckor på fredagar
Metall: Ojämna veckor på onsdagar
Batterier: På avrop

Vid miss av tömning eller andra problem i soprummet, vänligen felanmäl detta till Forstena här>>